logo
AÖF - Genel İşletme
Online Deneme Sınavı
1.
İşletmelerin kullanacağı teknolojinin belirlenmesinde temel olan araştırma aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Teknik araştırma
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi üretimi için hiçbir çaba ve örgütlenme gerektirmeyen doğada hazır bulunan malları ifade eder?
Doğru Cevap: "A" Serbest mallar
Soru Açıklaması
3.
İşletmelerin başarılı olmasında ve sağlıklı kararlar alınmasında temel koşul aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Amaçların net ve gerçekçi olarak belirlenmesi
Soru Açıklaması
4.
Ekonomik yaşamın ya da ekonomik faaliyetlerin hareket noktası aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" İnsanların gereksinme ve istekleri
Soru Açıklaması
5.
Mal ve hizmet üretiminde kullanılacak yöntemleri belirleyen üretim öğesi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Teknoloji
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi işletmeler arası anlaşma nedenleri arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "B" Pazarlara daha çok egemen olmak
Soru Açıklaması
7.
Üretim sonucu elde edilen çıktıların fiziksel niceliklerinin, üretimde harcanan girdilerin fiziksel niceliklerine oranına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Verimlilik
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin kuruluş kararı sürecinde yer alan aşamalardan biri değildir?
Doğru Cevap: "C" İşgücünün belirlenmesi
Soru Açıklaması
9.
İşletmelerin özel kesim ve kamu kesimi olarak sınıflandırıldığı işletme gruplandırması ölçütü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Üretim araçlarının mülkiyeti
Soru Açıklaması
10.
İşletmelerin kendilerine ilişkin toplumsal görüşleri ılımlı kılarak daha uzun süreli yaşama hedefleri belirlemesi aşağıdaki işletme amaçlarından hangisinin kapsamında yer alır?
Doğru Cevap: "B" Toplumsal sorumluluk
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Son Güncelleme: 7/06/18