logo
AÖF - Hukuk Online
Online Deneme Sınavı
1.
Aşağıdakilerden hangisi Medeni Hukuk Kurallarından biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Hırsızlık suçu
Soru Açıklaması
2.
Ceza yargılamasında Tam Ehliyet sağır ve dilsizler için ne zaman başlar?
Doğru Cevap: "C" 24 yaşın bitmesiyle
Soru Açıklaması
3.
Tüzüklerin iptaline ilişkin davalar için aşağıdakilerden hangisine başvurulur?
Doğru Cevap: "D" Danıştay
Soru Açıklaması
4.
Vatandaşlarının hukuk güvenliğini sağlamak hangi anayasal ilke ile yakından ilişkilidir?
Doğru Cevap: "A" Hukuk devleti
Soru Açıklaması
5.
Bir kimsenin, belli bir olayda nasıl davranması gerektiğini belirten, manevi yaptırımlı sosyal kuralara ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Görgü Kuralları
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi TBMM’ nin görev ve yetkileri arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "A" Genelkurmay başkanını atamak
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi din kurallarının özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Din Kurallarına uymayan kişilerin karşılaştıkları tepki ayıplanma ve küçük görülme şeklindedir
Soru Açıklaması
8.
Türk Medeni Kanunun 2. maddesine göre “Herkes haklarını kullanırken ve borçlarını yerine getirirken dürüstlük kurallarına uymalıdır.” Yukarıdaki düzenlenen hukuk kurallarının sosyal hayatı düzenleyen hangi kurallarla ilişki içinde olduğunu göstermektedir
Doğru Cevap: "D" Ahlak kuralları
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi sosyal devlet ülkesiyle bağdaşmaz?
Doğru Cevap: "A" Vatandaşlarının ekonomik durumlarıyla ilgilenmez
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi ticaret kanununda düzenlenen bir şirket türü değildir?
Doğru Cevap: "A" Aile şirketi
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Son Güncelleme: 10/06/18