logo
AÖF - Muhasebe
Online Deneme Sınavı Testi Çöz
1.
Muhasebe bilgi akışında toplanan veri veya bilgilerin kaydedilmesi ve sınıflandırılması hangi aşamada gerçekleştirilir?
Doğru Cevap: "E" Süreçleme
Soru Açıklaması
2.
Hesapların işleyişi ile olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?
Doğru Cevap: "B" Özsermayedeki artışlar için pasif hesaplar borçlandırılır.
Soru Açıklaması
3.
Kasaya para girişlerini kaydetmek için kullanılan ve buna karşılık hangi hesabın veya hesapların alacaklandığını gösteren belgeye ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Tahsil fişi
Soru Açıklaması
4.
Aşağıda bilanço ile ilgili olarak verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Bilanço işletmenin bir dönem içersinde elde ettiği kârı zararı ve bunun nedenlerini gösterir.
Soru Açıklaması
5.
İşletmelerin ihtiyaç duydukları para, fon veya sermayenin uygun koşullarda sağlanması ve bunun en etkin şekilde kullanılmasını sağlayacak faaliyetler aşağıdaki işlevlerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Finasman
Soru Açıklaması
6.
Ticari bir işletmenin normal faaliyetlerini yerine getirirken elindeki serbest olarak kulla-nabileceği varlıkların stoklara, stokların satılıp tekrar serbest olarak kullanabileceği para şekline dönüşmesi sürecine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Faaliyet döngüsü
Soru Açıklaması
7.
İşletmeye kredi açan üçüncü kişilerin varlıklar üzerindeki haklarının parasal ifadesine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Borçlar
Soru Açıklaması
8.
İşletmenin zararına mal satması durumunda aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmez?
Doğru Cevap: "B" Varlıklar toplam olarak artar.
Soru Açıklaması
9.
İşletmenin bankadaki ticari mevduat hesabın-dan para çekmesi durumunda aşağıdakilerden hangisi söz konusu olur?
Doğru Cevap: "C" Bir aktif hesap borçlandırılırken, bir aktif hesap alacaklandırılır.
Soru Açıklaması
10.
Bir işletmenin işe başlama tarihinde mali durumu şöyledir: nakit para: 1,000 TL, ticari mal: 2,000 TL, taşıtlar: 5000 TL, banka mev.:500 TL, alacaklar:1,500 TL, banka kredileri: 2,500 TL. Buna göre açılış maddesinde Sermaye hesabına yapılacak kayıt hangisidir?
Doğru Cevap: "B" 7.500 alacak
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Son Güncelleme: 22/06/18