logo
KPSS Genel Kültür
Coğrafya, Milli Güvenlik ve Temel Yurttaşlık Online Deneme Sınavı
1.
Harita çizimine başlanmadan önce belirlenmesi gereken unsurlar vardır. Aşağıdakilerden hangisi bu unsurlardan değildir?
Doğru Cevap: "B" Dağların yükseltileri
Soru Açıklaması
2.
Türkiye`de sanayi kuruluşlarının, yoğun olarak bulunduğu bölgelerde, aşağıdakilerden hangisinde artış olması beklenmez?
Doğru Cevap: "B" Bölge dışına göç
Soru Açıklaması
3.
Türkiye`de yaz saati uygulaması için saatler bir saat ileri alındığında aşağıdaki illerin hangisinde yerel saat ile ulusal saat arasındaki fark en az olur?
Doğru Cevap: "A" Iğdır
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdaki endüstri dallarının hangisi, üretimde hayvansal hammaddeden yararlanmaz?
Doğru Cevap: "E" Seramik
Soru Açıklaması
5.
1 / 900.000 ölçekli haritada, İstanbul Bursa arası kuş uçuşu 10 cm ölçülmüşse, aynı iki merkez arası 1 / 3.600.000 ölçekli haritada kaç cm olacaktır?
Doğru Cevap: "A" 2,5
Soru Açıklaması
6.
Haritalarda görülebilen ayrıntı ile harita ölçeği arasında sıkı bir ilişki vardır. Aşağıdaki farklı yüksekliklerden aynı yere bakılarak çizilen haritaların hangisinin ölçeği en büyüktür?
Doğru Cevap: "D" 500 m.
Soru Açıklaması
7.
Her mevsimi yağışlı, güneşli gün sayısı az olan bir yöre, aşağıdaki ürünlerden hangisinin tarımı için en elverişlidir?
Doğru Cevap: "D" Çay
Soru Açıklaması
8.
Bir yerin izdüşüm yüzölçümü, arazideki yükseklikler ve çukurluklar dikkate alınmadan, her yer düzlük kabul edilerek yapılan hesaplamalar sonucu elde edilir. Gerçek yüzölçümü ise bu yükseklik ve çukurluklar dikkate alınarak hesaplanır. Buna göre, aşağıdaki ülkelerden hangisinin gerçek yüzölçümü ile izdüşüm yüzölçümü arasındaki fark en küçüktür?
Doğru Cevap: "D" Mısır
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi ormanların tahrip edilmesi sonucu ortaya çıkan sorunlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Otlakların verimsizleşmesi
Soru Açıklaması
10.
Türkiye`de aşağıdaki hayvancılık faaliyetlerinden hangisi ile bitki örtüsü ya da bitki türleri arasındaki ilişki en azdır?
Doğru Cevap: "B" Kümes hayvancılığı
Soru Açıklaması
logo
KPSS Genel Kültür
Coğrafya, Milli Güvenlik ve Temel Yurttaşlık Online Deneme Sınavı
11.
"Büyük ticaret şehirleri gelişimlerini ulaşım olanaklarına borçludur" yargısına aşağıdaki merkezlerden hangisi kanıt olabilir?
Doğru Cevap: "E" Eskişehir
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdaki endüstri dallarından hangisinde Türkiye`nin hammadde kaynakları yeterli olmadığı için, dışalım yapılır?
Doğru Cevap: "E" Demir-çelik
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi Doğu Karadeniz Bölgesinde yerşekillerinin çok engebeli oluşunun sonuçlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Yaz turizminin gelişememesi
Soru Açıklaması
14.
Türkiye`de hidroelektrik santrallerin Doğu Anadolu`da daha yaygın olması, aşağıdakilerden hangisi ile açıklanır?
Doğru Cevap: "D" Yer şekillerinin engebeli olması ve yükselti fazlalığıyla
Soru Açıklaması
15.
1 / 600.000 ölçekli haritada 7 cm kare ile temsil edilen bir alan gerçekte kaç km kare `dir?
Doğru Cevap: "C" 252
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdaki ülkelerden hangisinde tüm olumsuz koşullara karşın tarımsal üretim fazladır?
Doğru Cevap: "E" Hollanda
Soru Açıklaması
17.
Bir bölgede yıl içinde en fazla esen rüzgârlara hakim rüzgâr, bu yönede hakim rüzgâr yönü adı verilir. Yer şekillerinin rüzgârlara yön verici etkisi dikkate alındığında Büyük Menderes Vadisi´nde hakim rüzgâr yönü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Kuzeybatı – Güneydoğu
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdaki illerden hangisindeki nüfuslanma madencilik ve metalurji endüstrisi ile açıklanabilir?
Doğru Cevap: "D" Zonguldak
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdaki endüstri kuruluşlarının Türkiye’deki coğrafî dağılışı göz önüne alındığında, fabrikaların yeri belirlenirken ham maddeye yakınlık, hangisinde öncelikli etken olmamıştır?
Doğru Cevap: "B" Otomotiv
Soru Açıklaması
20.
Türkiye`nin hidroelektrik potansiyeli Avrupa`nın çoğu ülkesinden fazladır. Aşağıdakilerden hangisi bu durumun nedenlerinden biridir?
Doğru Cevap: "B" Yerşekillerinin engebeli yapısı
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Son Güncelleme: 16/05/18