logo
KPSS Genel Kültür
Tarih ve İnkılap Tarihi Online Deneme Sınavı
1.
Malazgirt Savaşı hangi yıl yapılmıştır?
Doğru Cevap: "A" 1071
Soru Açıklaması
2.
Lozan Barış Antlaşması`nda Türk Devleti`ni kim temsil etmiştir?
Doğru Cevap: "D" İsmet İnönü
Soru Açıklaması
3.
Hong Kong`a 100 yıl boyunca sahip olup daha sonra Çin`e devreden ülke hangisidir?
Doğru Cevap: "C" İngiltere
Soru Açıklaması
4.
Osmanlı İmparatorluğunun son döneminde İslamcılık ve Osmanlıcılık anlayışları etkilerini yitirirken yeni bir anlayış güç kazanmıştır. Bu yeni anlayış aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Milliyetçilik
Soru Açıklaması
5.
Cem Sultan`ın sürekli kavga halinde olduğu ve kardeşi olan padişah kimdir?
Doğru Cevap: "A" II. Bayezid
Soru Açıklaması
6.
Osmanlı Devleti I. Dünya Savaşından hangi antlaşma ile çekilmiştir?
Doğru Cevap: "D" Mondros Mütarekesi
Soru Açıklaması
7.
Osmanlı Devletinin kurucusu olan Osmanlı ailesi hangi Türk boyuna mensuptur?
Doğru Cevap: "B" Kayı
Soru Açıklaması
8.
Hangisi ünlü Türk-Hun imparatoru Oğuz Han`ın kazandığı zaferler ve yaptığı seferleri anlatır?
Doğru Cevap: "D" Oğuz Destanı
Soru Açıklaması
9.
Osmanlı Devleti ilk dış borcu hangi ülkeden almıştır?
Doğru Cevap: "B" İngiltere
Soru Açıklaması
10.
1926 yılından itibaren kullandığımız takvim türü hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Miladi Takvim
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Son Güncelleme: 16/05/18